Tuesday, July 12, 2011

उम्बरथा सासरचा

ajun mi sasarcha umbartha baghithlelya nahi bt sasari janarya mulichi manasik sthiti nakki kay asu shakte tyachi kalpana mala aali. lahanpanapasun vayachi 22 te 25 varshe jya gharat kadali tya gharachy bhintinpasun aajubajuchi thikane, manse sare kahi evde olkhiche astat ki janu tehi gharatlech hotat... mag vadatya vayabarobar garja, kartavya n maganyahi badltat... mag gharchyanahi tichya lagnachi ghai hote... tyaveli ekikade aai vadil n he sarech aapta-ista vatnare ghatak achanak sodun janyache dukha aste... tyach veli nave ghar, nave lok, je aata tiche honaret, n mukhya mhanje ticha hakkach, tichyavar manapasun prem karnara n aayushyabhar sobat karnyachya vachnane ticha honara sakha tila milnar... ya saglya god kalpananche have havese vatnare vishwa... ya dwidha manasthititach kadachit pratyek muliche pahile pahul mahercha umbartha olandun sasarche map olandat asel na...!!!!!!!!
asach kahisa mi feel kela. mhanje ithe junech sakhe sobati aahet.., map vagaire kahi olandava nahi lagla (konalacha). hannn fakta tya junyansobat kahi navehi aale sobtila. pan manachi avastha matra tya mulisarkhich hoti. lokmat tasa baghitla tar mazya printchya carrier madil pahilich company... mhanj maza carrierchya drustine pahila prem. vadgaon ofcla kahi divas kam kela bt nantar thodyach divsat jm ofc la aale. tyamule tethe navyane adjusta kele bt nantar tyanchich zale. tyamule jm ofc maze aapale mi mhanen... te chhotyasha jagetil ofchi aavdayla lagle... bt desha pramane ofc chi loksankhya vadayla laglyane mothya jagechi garj bhasali n nuktech aamhi law college roadchya navya ofc la shift zalo. tyaveli jm road, sambhaji bag, tithla chaha, sandwich, ideache bill bharna center, bank of India (aamcha sallery account tithe aslyane sarkhe kam padayche), reporting sathi jave lagnari tharavik thikane he sagla dolya samor firayla lagle... kiti javal hota sara... tya ofc la enjoy keleli masti, world cup chi match, jaga nahi, pc nahi mhanun keleli kurkur sara kahi aata khup miss karnar...
bt tyach veli nave mothe ofc, mazya gharapasun tulnene javal aahe, agdi corporate look, vadgaon-jm ofcche sarva ekatra yenar, motha cafeterea milnar, area bhari.... ya saglya gostinche kutuhal, gammat n aakarshanahi tevadech vatat hote. pratyaksha kam karayla laglyavar yethil anubhav kay astil yachi kalpana navti tyamule thodi khushi thoda gam ashi kahishi mazi avastha zali hoti.

Friday, June 24, 2011

Vadhu-Var Melavyache Tedha....??????

melava mhatla ki sarva upavar vadhu-var n tyanchya so called shubhechhuk mata pityanchi n kahi nate vaikanchi gardi. stage var ek ek vadhu che n mg varanche nav pukarle janar... nav pukarlelya candidate ne stage var jayche n jo lihun dilela biodata asto toch tond path mhanun dhakhvaycha.... showroom made laglelya navya vastu kade bagtat tase khali ubhe/baslelya ichhukanni tiche/tyache aikayche.... (bahutek vela mula stage var yetach nahit) mg ti khali utarli ki jar aaplya budget made asel tar vicharna karayla tutun padayche. hoy tutunch padayche karan hatcha mal nistayla nako.... nahi tar dhukunhi baghayche nahi.... thodya far farkane asech sarva samajanche, jati-dharmanche melave hotat. tyamule lagna mhanje katkat n tyat melavyala jayche mhanje aapan bajarat aanleli vastu aahot ka...???? keval aaplya disnyavar n pagar, shikshanavar aapla jodidar tharvaycha ka???? "man", "swabhav" julne yache sthan aahe ka n asel tar kitve...?????? ase anek prashna upavar-vadhuna padtat...
mtra yaveli mi attend kelelya ek melavyat mala he kahich janavle nahi... how strange na...!!!!!! mi var mhatlya pramane ekach melava attend kela. n tyanantar melava chukunhi attend na karnyacha tharvla hota... bt Saath Saath sansthechya melavyache swarup ek press conference made kalale n yat vegle kay aahe te baghanyasathi mhnun khas gele. games dwara te sarvanchi ek mekana olakha karun denar hote... mhanj stage var janyache talale... tyapramane tyani aalelya sarvana ek circle made ubhe kele. pratyekane samor yeun aapalya nava sobat ek action karaychi n nav sangayche. ase kartana kahi pramanat booj kami zalyache janavle... bt saglech anolkhi mhatlyavar thode odd vatatach hote. n mukhya bab mhanje yethe palkana pravesh navta. tyamule jara jastach relax vatat hota... jas jase sagle jamle tase aadhi mula kiti, konte n kase aalet he bagitale.... bt muli 35 n kevat 8 mula hoti. so nirasha zali bt aata keval enjoy karayche he pakka zala. ek ek game suru zale. tyaveli aapan ithe ka aalot... 100 rs ka ghalvlet ase kahise vatle khare... bt tyanantar jenva tya khela magacha hetu, morral of the story sangitali ki are.. asepan hou shakte ki kharach asa vatat hota. ex.- gol palayla laun achanak ek aakda det. paune 8, sade 10 mg group made jevdehi lok astil tyani ti sankhya banvayche. mg group madli loka jasta asli tari tyana tyat samaun khyayche... khup majja aali.. n tyat shiklo ki aaplya chaukatit koni basat nahi mhanun tyala kadhuntaknyapeksha thoda vakla, flexibility dajhavali ki kitihi janana aapan samavun gheu shakto. fakta tatharpana sodava lagto. nantar group discussions zale... tyache tajdnyani observations ghetle n tyat aslelya kamtarta nantarchya lecture made tyani purna kelya...
ya melavyat jaun mala jodidar tar nahi milala... bt tyachya vishaichya, mazya vishaichya, sansaravishaichya anek gosti, concept clear zalyat... nemake milvayche kay aahe, tya drustine jodidar shodhatana kuthe compramise hou sakte n kuthe khambir rahane aavshyak aahe... aai-babana jari ghai asli tari aapan kuthe dhir thevane n dene aavashyak aahe he aapanach tharvayche aste....tyasathiche khule, bold n spasta margadarshan milalyane nidan ya melavya vishaichi tedha manatun purna nighun geli....

Friday, June 10, 2011

kadi na padlela swapna.....

mala paus ajibatach aavdat nahi. saglikade chikchik, ghaan, olava n aswachhata... gharat basun baher jari paus padat asla tari to nakosa hoto. karan to padnya aadhi mhanj jenva pavsali vatavaran hote tenva mungle nigtat n to padun gela ki mashya hotat... agdi kitihi phenyl takun ghar kitihi vela pusle tari... agdi angavar kata yava evda kilasvana kal vatato ha...
hi bhavana agdi kal paryanta hoti... bt kal achanakch sakalpasun paus suru zala. mala te kalale bt tarihi pavsacha rag nahi aala... gharachya khidkit basun tyala nyahalavese vatle... khup divas unhat taplelya tahanlelya panana tyala mansokta pitana bagun ek vegalich trupti malach vatat hoti. aswachha vatnara ha paus kal ugach khup swachh vatu lagla... pratyek zadache pratyek pan dhuvun kadat hota to... tyachya tyalavar chimba bhijat nachnari palavi bagun mazehi paula ugach thiraklit... tyacha sangit manala ved lavnara vatala....
hatat vafalalelya cofe cha cup, tyacha sugandha dokyat bhinla n swatahatil ya badalavar shabaski denyasathi swatalach mithit ghele n cofechya pratyek ghota barobar pavsala dolyat n manat sathavle....
how strange na.... :)

Monday, April 18, 2011

ashihi ek shantata

kadhi tari asa ka hota... khup kahi bolayche aste, sangavese vatate, vyakta karun mokalehi vhavese vatate.... bt yatala kahich shakya hota nahi. nakalat ek bhayan shantata datun yete, kadhi aswasthatech vadalahi uthate. mag tehi shanta hote. kadhi achanak dhir gambhir shantata janavte. ti havi havishihi vatate, pan chehryavarche bhavch samplele astat. kashavarch kahich react honyachi manasthiti naste.... jenva koni jardasti bolnyache prayatna kartat tyaveli tyancha rag yeto.... pan yacha artha asa nasto ki aapan udas kinva tension made asto..... bt ase jagavese vatate.... kahich na karta ti shantata anubhavavishi vatate.... tyaveli itaranchya drushtine ek tar aapan nirarthak vichar kart asto kinva susthavun vel vaya ghalvat asto. pan kharach ti shantata anubhavne mhanje nirarthak vel ghalavne aste ka.............??????????????

Saturday, March 19, 2011

Purush kadhi sudhartil.............???????????

ya blogche heading vachtach anek purushani dole tavakarle tari astil kinva ha kay bavlatpana aahe mhanat striyana murkha tharvat nehami pramane shivya ghatlya astil. n saral blog na vachnyach nirnay ghetla asel........... bt mazya ya sarva perceptions la khota tharvat mala nemaka kay mhanaychay he janun ghenyachi ichha asnarya samjutdar (kiti aahet thauk nahi tarihi.......) purushanshi sanvad sadhanyasathi ha blog lihit aahe.
8 march ha jagatik mahiladin sajra kela jato. darvarshich yanimitta khup karyakram astat. matra yanda shatabdi purti varsha aslyane jara jastach karyakram hote. barech attend karnyachi velhi mazyavar aali. tyaveli kahi prashna dokyat nirman zale. bhashana karnare pratyek manyavar he mahila shikshan, aarogya, samajat vavarnyacha aatma vishwas etc, etc, etc ekandaritach "stri muktichya" kalpana, asha varshanu varshe ghasun gulgulit zalelya vishayanvar bolat hote........... bt mala prashna padlay aaj kharach mahilanchi evdi vait paristhiti aahe ka..........???????? mahilancha ladha jyaveli ubharnyat aala hota tyaveli jya samasya hotya tyach shambhar varsha nantarhi kayam aahet ka? jar astil tar evdi shambhar varshe mahiladin sajra karun kay fayda zala..... n jar fayda zala tar tyach samsya aajhio asne kase shakyay.....??????? saglyach sampalyay asa mi mhananar nahi. bt mahilanana ji swatwachi janiv karun denyachi garaj "vaktyana" vatate ti khari khedyanmade aahe.......... bt hi sagli bhashan baji n so called karyakram sharatach hotat.......... yacha kharach kay upayog aahe?????????????
tarihi shaharatil striyahi mukta kinva swatantra nahit he malahi manya aahe. bt tyanche swatyantra jara veglya patalivarun bagnyachi garj aahe asa nahi ka vatat!!!!!!!!!????????? shaharat mahilanchi surkshitata ha sarvat motha prashna aahe. ti naslyane stri swatyantryavar bandhana yetat.


picture abhi baki hai......... keep in touch...........

Friday, February 25, 2011

अस का होत.............???????????

aayushyat dar veli j vatate tyamage kahi tari karna astat he khare aahe. baryach da te aaplyala yogyahi vatat. bt samaj te ayogyach mhanto. mg asa vatat evda motha samaj jar te chukiche tharvat asel tar te barobarhi asel.
 bt he man manaylach tayar nasta........... ashaveli konache aikayla have???
karan samaj mhantoy te chukiche aahe ase mhanayche nahi. bt tharvalele niyam kala nusar jar mala manya nastil tar mi samajatil itaranpramane dole zak pane karave, ki man jar manayla tayar nahi aani aapali karne sakshampane mandat asel tar tyache aikle ka jau shakat nahi.......???????????
aata he nuste adhantarit na bolta kahi udaharnanich bolayche zale tar..... LAGNA mulichya aayushyati ultimate aim asu shakte ka....? mhanje jar ekhadya muline lgna na karnyacha vichar kela tar tichya kutumbiyanvar pahad kosalala, bhukampa houn sagle ghar jamindost zale asech react ka kele jate. lagna na karta carrier n family kade laksh kendrit karne impossible gosta ka vatate? 
he sagle mazya manala padlele prashna aahe. manache mhanane ase aahe ki lgna ka karave yachi samaj ji karne deto tyachi uttar jar veglya paddhatine deta yet asli tar..... thodkyat umedicha kal nighun jato mhatarpanat aaple ase koni urat nahi.... tar tyavar jar mulancha prashna asel tar jenva swataha ek mul vadvinyasathi manasik, aarthik drustya saksham hou mhanj 30 nantar tar mul dattak ghyayche. mhanje nantar ektepana vatnar nahi. rahila prashna barobarichya vyaktichi garaj, bhavna share karayla koni tari have.... tar mala kharch asa prashna padto ki kharch navra baykola n bayko navryala purnapane samjun ghetat ka......... ki samjun ghenacha aav aanat kadi swatahachya tar kadi samorchyache man mart asate..........????????? mag asach jar asel tar aayushyachya pratyek valnavar koni na koni close frnds bhetatch asatat. te badlat asle tari tya velchi garj bhagvu shaktat. rahila prashna physical needs cha.... tar jar godi chakhali tar ti punha punha havi havishi vatate. nahitar milat nahi mhatlyavar ek divas marun jate. n jagat anek mahila tyashivay rahatatch na mag.......... baila sanrakshanachi garj asate, galyat mangalsutra asel tar tila samajat man aani aadar asto..... ha samaj jo konalach nava thevlyashiva jevan pachatach nahi ashi sthiti aahe. tyanchya pachnachi jababdari aapan ka ghyaychi............ aani samja lgna nantar tya stree var balatkar zala tar hach ticha navara jo tila 'sanraksha denara' tila char lokat badnav karto, tila ughdyar sodun mokala hoto......... tyaveli kon asata tichya barobar........... te swataha gabhar ukirde funkat firle tari tyana 7 khun maaf hotat n hichi chukhi nastana matra tila janma thepechi shksha ka..........?????????  

Monday, November 15, 2010

Nehami aad ka yete aadnav

Ghatna agdi sadishi aahe. Matra mazya manachya javal aslelya vyaktivishai ghadli asavi mhanu jara adhik bochli asavi.Ti ghjatna samajachya bursatlepanachi prachiti det chid aananarich tharli. Mtzya eka hushar, hotkaru maitrinila eka tatha kthit pudharlepanaccha aav aananarya sansthene nokri denyas nakar dila. Yach karan tichi akaryakshamata nasun tiche aad nav hote, he kalalyavar dokyat sanakach geli.
konala nokri dyavi konala nahi, yache swatyantra asle tri konachya apatrateche karan tyache "aadnav" kase tharu shakte? Pratyek vyakti budhi janmatach gheun aalela asla tari aadnavachya tag mule ti kami jasta hote ka? kahi she varshanchi parampara asnarya ya vidyechya maher gharat budhi hi konya eka jatichi maktedari nahi he 21 vya shatkathi ordun sangave lagte aahe, yachya evdi sharmechi dusri gosta nahi.
vyaktichi sampurna olakh sangnare aadnavtya vyaktichya pragatichya aad ka yave? purogami vichar, jagtikikarn, samanta, jatiy bhed nasta karnyachya moth-mothya gosti karnarya ya samajat mansache aad nav tyache astitwa thavte. aadnavachya kubdyanvar kahi pragatichya shidya chadtat tar kahincha saf churada hoto. jatichya rajkarnavar kevla manachi rakshashi bhuk bagte.matra ekhadyala manus mhanun swikarnyapeksha hi vikruti posnyatach lokana adhik ras asto.
kontahi vyakti aapan amuk ek aadnavanech janmala yayche ase tharvun ya jagat yet nasto he navyane sangnyachi garj padavi...? amuk ek jatiche lok uchch vicharanche va amuk eka jatinche sanskar vait he logic aajhi vaparle jate yachech aascharya vatate.pratyek vyakti aapapalyabhovtalchi paristhiti, upalabdhata va baudhik aakalan aakalan kshamatechya joravar swatahala ghadvat asto.tyamule sanskar jatiche nasun tya pratyek vyaktichya vicharsarnivar, aakalan kshamatevar avlambun astat. Tarihi shaletalya sneha sammelanapasun, nokri, yashachi pratyek payri, badhati, lagna asha mansala maanus mhanun ghadvnyache kam karnarya pratyek gostitchya aad he aadnav yete yachi kharach kiv karavishi vatate.
sarvat budhivan prani samjla janara manusach dusrya mansala keval manus samjayla tayar nahi. Jagtikikaran, mahasatta honyache swapna, jagavar adhipatya gajvnyachya gosti karnarya mansatla manuspanch ka nakarla jat aahe. Ha amuk eka jaticha mhanun tyachya kaushalyana nakarun tyachya aadnavala ka mahtwache tharvale jat aahe? Ha nemka toch vyakti he olakhanyachi khun mhanun dilegelele aad nav aaj tya vyaktichi jat olkhun tyapudil aaple tyachyashi vagnyacha kal tharvanare sadhan houn basle aahe. Tyamule ya bursatlelya kuchlya vichrani kiti mansache swapna, aayushya, kaushalya, hushari an paryayane deshachi, mansachi pragati vayala ghalavli aahe yacha hisheb na mandlelach bara.....